Strona Główna

Szkolenia w ramach Centrum Kształcenia na Odległość w Czernicach Borowych są dostępne. Serdecznie zapraszamy!!!

Centrum serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnej oferty edukacyjnej Mieszkańców Gminy Czernice Borowe, Powiatu Przasnyskiego, oraz okolicznych gmin.

Obecnie na platformie e-learingowej zalogowanych jest 174 osoby, które ukończyły łącznie 482 kursy. Mamy nadzieję, że liczba użytkowników tak jak dotychczas będzie rosła.
Z centrum korzystają również osoby niepełnosprawne.

Mamy dla Ciebie 66 kursów, dostępnych przez Internet. Możesz korzystać
z nich w centrum lub za pośrednictwem domowego komputera. Nie wymagamy
codziennego zgłaszania się do siedziby centrum. Każda osoba która ukończy
kurs z wynikiem pozytywnym otrzyma certyfikat.

Już dziś skorzystaj z nowej formy edukacji, zacznij podnosić swoje kwalifikacje, nabywać nowe umiejętności w naszym centrum.

ZDOBYWAM WIEDZĘ. ZMIENIAM ŻYCIE.

 

>>>Portal szkoleniowy<<<